But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give you a complete account of the system and expound the actual teachings of the great explore

shape
shape

BURSLAR

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ TESYEV BURSU DUYURUSU

Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar lise veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

2023 – 2024 eğitim-öğretim dönemi burs tutarları, üniversite öğrencileri için aylık 1.500.-TL, lise öğrencileri için ise aylık 750.-TL olarak belirlenmiştir.

Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.

TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

 1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
 3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
 4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
 5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)
 6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
 7. Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ;

Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru formu, TESYEV’in web sitesinden (www.tesyev.org), bürosundan veya duyuru yapılan öğretim kurumundan temin edilebilir. Formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve ekinde istenilen belgelerle birlikte 20 Ekim 2023 tarihine kadar öğretim kurumlarının ilgili burs bürosuna teslim edilmelidir. Zira TESYEV’e yapılan şahsi başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;

 1. Yüksek  öğrenimine  yeni  kayıt  yaptırmış  müracaatçılar  için  YKS  sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM`den          alınabilir), kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi
 2. Ara sınıfta  okuyan müracaatçılar  için öğrenim süresince  aldıkları  dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren           not  dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,
 3. e-Devletten alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)
 4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
 7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),
 8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,
 9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da

e-devletten isim görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),

 1. Anne,  baba  ve  öğrenci  adına   araç  varsa,  araç  tescil   belgesi,  yoksa   e-devletten isim görünür halde kayıt                       olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
 2. Varsa   anne, baba  veya  öğrenciye  ait  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  tespiti belgesi ve              sonuç belgesi,
 3. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
 4. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
 5. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),
 6. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
 7. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
 8. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

Üniversite burs başvuru formu ve taahhütname için tıklayınız.

LİSE BURSLARI İÇİN BAŞVURU;

Lise öğrencilerinin burs başvurusu, TESYEV’in web sitesinden veya bürosundan temin edilecek başvuru formları doldurulmak ve ekinde istenen belgeler de teslim edilmek suretiyle, velileri ( Anne, baba veya akraba ) tarafından, TESYEV’e yapılır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;

 1. Devam edilen liseyi ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,
 2. Karne (ara sınıf öğrencileri için)
 3. e-Devletten alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (Tüm aile fertlerini gösterir belge),
 4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),
 7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)
 8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,
 9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa e-devletten isim görünür halde olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
 10. Anne, baba, adına araç varsa araç tescil belgesi, yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ ekran görüntüsü (e-Devletten alınmalı),
 11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,
 12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,
 13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),
 14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e-Devletten alınabilir),
 15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,
 16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,
 17. İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi

Lise burs başvuru formu ve taahhütname için tıklayınız.