Fark Yarat, Geleceği Yaşat!

Web sitemizin değerli ziyaretçisi,

Vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının büyük çoğunluğu yardım v.b faaliyetlerini ağırlıklı olarak sağladıkları ayni ve nakdi bağışlarla devam ettirebilmektedir. Maalesef bu durum günümüzün ekonomik koşullarında amaçların istenen ve beklenen düzeyde gerçekleşmesi için yeterli olamamaktadır. 

Diğer taraftan sürekli gelir kaynakları yaratılması, amaçların layıkıyla gerçekleştirilmesi ve yardımların katlanarak çoğaltılması da vakıflar için bir zorunluluktur.

Vakfımız bu zorunluluktan hareketle, kuruluşunu takiben 2001 yılında, ticari faaliyette bulunmak, bu sayede gelir unsurlarını çoğaltmak ve yeni kaynaklar yaratarak daha fazla engellimize daha çok yardımda bulunmak amacıyla TESYEV İktisadi İşletmesi’ni kurmuştur.

İktisadi İşletmemizin ekonomi, işletmecilik ve piyasa şartları çerçevesinde gelir getirici her türlü mal ve hizmete yönelik ticari faaliyetlerde bulunması, satış sistemini geliştirmesi ve günümüzün ekonomik şartlarına uygun olarak elektronik ortamdan da yararlanması en büyük arzumuzdur. 

Bu arzumuzu var olan güvenilir yasal bir site aracılığıyla satış yapmak suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Sitede öncelikle tekerlekli sandalye ve engellilerin kullanımına yönelik diğer araç-gerecin satışına ağırlık verilmiş, ayrıca her kesim için değişik malzeme de satışa sunulmuştur.

Ancak çok iyi bilinmelidir ki sitede satışa sunulan malzemelerden hiçbirinin vakfımıza yapılan ayni veya nakdi bağışlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu ürünlerin tamamı alım gücü yeterli ihtiyaç sahiplerine satılmak üzere İktisadi İşletmemiz tarafından üçüncü kişilerden satın alınmıştır. Bu yolla elde edilecek gelir TESYEV’e devredilecek ve TESYEV tarafından daha fazla engellimizin ihtiyacı giderilmiş olacaktır.

Bu nedenle elektronik ticaret sitesinde İktisadi İşletmemize ait mağazayı ziyaret etmenizi öneriyor, dostlarınıza da tavsiye etmenizi bekliyoruz.

TÜM HABERLER:

Yükleniyor...