PARALİMPİK OYUNLAR ARAŞTIRMASI

Bildiğiniz gibi engelli sporları ve Paralimpik Oyunları konusunda ülkemizdeki en önemli sorun, bilinirlik veya bir başka ifadeyle toplumdaki farkındalık düzeyinin düşük olmasıdır. Bunun elbette çok çeşitli nedenleri var. Bugünden yarına, kısa zamanda bu tablonun değişeceğini düşünmek de iyimserlik olur. Bu konuda yaklaşık 11 yıl önce ülkemizde bir kamuoyu araştırması yapılmıştı. Bu araştırmanın yapıldığı zaman 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları`nın en güçlü adaylarından biri İstanbul`du. Araştırma bu bakımdan da önem taşıyordu. Gel gelelim, ortaya çıkan sonuçlar pek de iç açıcı değildi. Biz de bu araştırmayı bu sütunlarda okurlarımıza 6 yıl arayla iki kez (22 Mayıs 2010 ve 6 Mart 2016) duyurduk. Bugün üçüncü kez aktaracağız siz sevgili okurlarımıza. Çünkü çok fazla değişen bir şey olmadığına inanıyoruz. Bizi bu inanca iten bir çok etken var. Bu araştırma bugün yapılsa ortaya üç aşağı beş yukarı aynı -belki o zamanki farkındalık düzeyinin bir tık üstü- sonucun çıkacağını düşünüyoruz. Buyrun, ülkemizdeki engelli sporları algısına bir kez daha göz atalım: 

                                            *       *       *

Geçtiğimiz haftalarda Infakto Research tarafından ülkemizde `Paralimpik Oyunları` ile ilgili bir kamuoyu araştırması yapıldı. Telefon anketi yolu ile gerçekleştirilen çalışmada Türkiye’nin kentsel bölgelerinde yaşayan insanlarımıza Paralimpik Oyunları hakkında sorular soruldu. Engellilerin yaptığı spor faaliyetleri ile ilgili sorulara ankete katılanların yüzde 72,4`ü “Bilgim yok” cevabını verdi. En çok tanınan sporun ise yüzde 14,7 ile tekerlekli sandalye basketbolu olduğu ortaya çıktı. Engellilere yönelik kurumlar hakkındaki bilgi düzeyi ile ilgili soruya yüzde 98 “Bildiğim kurum yok” cevabı verirken, yüzde 1 Türkiye Sakatlar Derneği, kalan yüzde 1 de diğer dernekler şeklinde ortaya çıktı. Katılımcıların Paralimpik kelimesini tanımamalarından kaynaklanan hatayı engellemek için Paralimpik Oyunlar “Çeşitli engelli gruplarından elit sporcuların katıldığı, 4 yılda bir düzenlenen engelli spor organizasyonu” olarak tanımlama yapılmış ve bu konudan haberdar olup olmadıkları sorulduğunda ise yüzde 59 evet, yüzde 41 hayır cevabı alınmıştır.

Televizyon farkı 

Paralimpik Oyunlar’ından haberdar olduğunu söyleyenlerin en fazla bilgi aldığı kaynak yüzde 86 ile televizyon, yüzde 11 ile gazeteler ve yüzde 6 ile internet gelmektedir. Bunun yanı sıra görüşülen kişilerin yüzde 15’i Türkiye Milli Paralimpik Komitesi hakkında bilgi sahibi olduğunu söylerken, yüzde 85’i bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nden haberdar olanlar kaynak olarak en çok yüzde 77 ile televizyonu göstermişlerdir. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Paralimpik Oyunları için bilinirlik düzeyleri düşük olmasına rağmen Paralimpik Oyunları için içerik hatırlatması yapıldıktan sonra bilinirlik düzeyi yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Engelli bir tanıdığa sahip olmak farkındalık oranlarında ciddi bir farka yol açmaktadır. Buradan, engellilerin de bu konudaki farkındalık düzeylerinin çok yüksek olmadığı sonucu çıkarılabilir. Bu araştırmanın geçtiğimiz yıl sonuna doğru Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin başlattığı tanıtım kampanyalarından sonra yapıldığı göz önüne alınırsa, yine de Paralimpik Oyunları’ndan ve engelli sporlarından insanlarımızın henüz istenilen seviyede haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. `Paralimpik` kelimesi, özellikle sporla ilgili devlet büyüklerimiz tarafından ne kadar çok kullanılırsa, halkımızda da uyandırılacak merak sonucu bilgilendirme seviyesinin artacağına inanıyoruz. 

Milliyet Gazetesi - Yavuz Kocaömer / 14.11.2021

YAZARIMIZ
YAVUZ KOCAÖMER`İN
TÜM YAZILARI:

Yükleniyor...